Bağımsız basın

TSKB Gayrimenkul’deki bedelli sermaye artırımı

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’deki bedelli sermaye artırımı tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 150.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alım (rüçhan) hakları 01.09.2021 ile 15.09.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış ve rüçhan haklarının kullandırılmasından sonra kalan 120.453,780 TL nominal değerli paylar 20.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada tamamen satılmıştır. Sermaye artırımının tamamlanması üzerine yönetim kurulu, 23.09.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 150.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma hakları 01 Eylül – 15 Eylül 2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış ve yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 120.453,780 TL nominal değerli paylar 20 Eylül 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada tamamen satılarak sermaye artırımı tamamlanmış olup, sermaye artırımının tamamlanması üzerine yönetim kurulu, sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve esas sözleşmenin ‘Sermaye ve paylar’ başlıklı 7. maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına ve kurulun uygun görüşü üzerine ticaret sicil müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine oy birliğiyle karar vermiştir. Yeni pay alma hakları kullanma süresi olan 01 Eylül 2021 ve 15 Eylül 2021 tarihlerinde toplam 149.879.549,260 TL nakit girişi olmuştur. Sermaye artırımında kalan 120.453,780 TL nominal değerli payların 20 Eylül 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satılmasından da toplam 392.679,313 TL fon girişi sağlanmıştır. Böylece sermaye artırımından sağlanan toplam fon miktarı brüt 150.272.228,573 TL’dir.”

Hibya Haber Ajansı

Leave A Reply

Your email address will not be published.