Bağımsız basın

RTA Laboratuvar’da sermaye artırımı

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş sermaye artırımı-azaltımı işlemlerine ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 16.06.2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Kurul’un VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 13’üncü maddesinde belirtilen “tahsisli satış” yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ilişkin olarak 21.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmış olan başvurunun olumlu karşılandığı 16.09.2021 tarihli Kurul Bülteni’nde yayınlanmıştır.

Güler Yatırım Holding A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.’ye tahsisli olarak satılacak paylar için payların ilgili hesaplara aktarılacağı tarihi izleyen iki (2) yıl boyunca Borsa’da satışa konu edilmemesi hususunda Güler Yatırım Holding A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından taahhüt verilmiştir.

Tahsisli sermaye artırımı işleminin tamamlanması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde gerekli başvurular yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.”

Hibya Haber Ajansı

Leave A Reply

Your email address will not be published.