Bağımsız basın

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın maddi duran varlık satışı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş maddi duran varlık satışına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, “Bankamız Yönetim Kurulu’nun 22.10.2021 tarihli Kararı ile Bankamız mülkiyetinde bulunan toplam 59.140.000 TL muhammen bedelli 17 adet muhtelif gayrimenkulun satışa çıkarılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya sürekli satış yöntemiyle satışta tutulması için Genel Müdürlük Makamı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Bankamız Yönetim Kurulu Kararında Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 6. maddesinin1-a, b, c bentlerinde ifade edilen 3 önemlilik kriterinin, satılması talep edilen gayrimenkuller için % 75 oranın altında olduğuna ilişkin tespiti içeren Duran Varlık Satış Analizi yapılmıştır.

Satılacak varlık/aktif  toplamı oranı:                  % 0,063

İşlem tutarı / ortalama piyasa değeri:          % 0,175

Satış işlemine konu mal varlığından elde edilen gelir/ faaliyet geliri:  % 0,0047″

Hibya Haber Ajansı

Leave A Reply

Your email address will not be published.