Bağımsız basın

Tetamat Gıda’da sermaye artırımı tamamlandı

Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş’nin sermaye artırımı tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimizin 5.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 13. maddesinde belirtilen tahsisli satış yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış bedeli 21.000.000 TL olacak şekilde toplam 118.203 TL nominal değerli payların 177,66 TL birim pay fiyatından Hüseyin Avni Metinkale’ye satış işlemi 07.12.2021 tarihinde toptan alış satış işlemleri kapsamında tamamlanmış olup, şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında sermaye koyma borcunun 16.000.000 TL’sinin Metinkale tarafından nakden verilen sermaye avansı ile mahsuplaşılması dışında toplam 5.000.000 TL fon sağlanmıştır. Nakden ve tahsisli olarak artırılan 1.118.203,31 TL nominal değerli payların ihracı ilgili düzenlemeler çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak esas sözleşmenin sermayeye ilişkin ‘Sermaye ve paylar’ başlıklı 6. maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesini teminen Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına ve uygun görüşün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Leave A Reply

Your email address will not be published.