Bağımsız basın

Ekiz Kimya’da bağımsız denetim kuruluşu belirlendi

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş’de bağımsız denetim kuruluşu belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada; şu bilgiler aktarıldı:

“Şirket yönetim kurulunun 07.05.2021 tarihli 2021-06 sayılı almış olduğu karar uyarınca; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite’nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Gazi Bulvarı N95 Münir Birsel Plaza Kat:7 D:13 35210 Konak – İZMİR adresinde yer alan “Görüş Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş. “nin Bağımsız Denetleme Şirketi olarak belirlenerek, 31.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul’un onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 16.09.2021 tarihinde tescil ve 10410 sayılı TTSG ‘de ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”
Hibya Haber Ajansı

Leave A Reply

Your email address will not be published.