Bağımsız basın

Global Yatırım’dan yeni pay hakkı

Global Yatırım Holding A.Ş yeni pay  sahibi olmasına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada;

“Şirketimiz iştiraki İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.de %66,6 pay sahibi olunmuş olması hakkında
şirketimizin bağlı ortaklıklarından Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (“İstanbul Portföy”) birleşmesi sonucu Şirketimizin İstanbul Portföy’ün sermayesinde sahip olduğu pay oranının %26,6 olduğu ve Şirketimizin İstanbul Portföy’ün ilave %40 hissesini satın almak üzere bir satın alma opsiyonu bulunduğu 25.09.2020 tarihinde duyurulmuştur. Yine aynı kapsamda Şirket Yönetim Kurulumuzun İstanbul Portföy’ün ilave %40 hissesini satın almak üzere ilgili satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar verdiği hususu da 20.05.2021 tarihinde duyurulmuştur. 

Sermaye Piyasası Kurulunun öngörülen hisse devir işlemine izin vermesi akabinde devralma işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmış, gerçekleşen hisse devri sonucunda Hasan Turgay Ozaner, Tufan Deriner ve Alpaslan Ensari’nin sahibi olduğu, İstanbul Portföy’ün sermayesinin %40’ına tekabül eden her biri 1,-TL, toplam 5.673.600,-TL nominal değerli 5.673.600 adet pay Şirketimize devrolmuştur. Hisselerin satın alma bedeli 77.352.322,TL olup bugün itibarıyla nakden ve defaten ödenmiştir.

Şirketimiz bu kapsamda İstanbul Portföy’ün %66,6 hissedarı haline gelmiş olup Hasan Turgay Ozaner, Tufan Deriner ve Alpaslan Ensari, İstanbul Portföy’de toplam %22,3 hisse oranı ile hissedar ve yönetici olarak kalmaya devam edeceklerdir.”  

Hibya Haber Ajansı

Leave A Reply

Your email address will not be published.